KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite ve Ürün Güvenliği Politikası

Bonfilet A.Ş.’nin vizyonu doğrultusunda, insan sağlığına verdiği değer ile gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak güvenli ve güvenilir ürünler üreterek %100 müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veririz.

Uygulanan Uluslararası Yönetim sistemlerimizin standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, Ülkemizdeki yasal gerekliliklere, uluslararası anlaşmalara ve uygulanabilir şartlara uyulması,

Gıda güvenliği esasına dayalı toplam kalite felsefesini benimseyerek, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Ar-ge çalışmaları ile geleneksel tatların yanı sıra yepyeni tatların Türk mutfağına kazandırılması,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, gıda sektöründe kalite standartlarını belirleyen öncülüğümüz ile örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Hakan AKKOYUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Kampanya X